Award Winners – Summer Dance Intesive 2021

Grand Prix за 2021 година
 • Румелина Дилчева
Mini Grand Prix за 2021 година
 • Радостин Николов
 • Гергана Ситарска
Грамота за отлични постижения в класически балет
 • Невена Халваджиева
 • Риана Милотинова
 • Лора Илова

Грамота за отлични постижения в характерен танц

 • Невена Халваджиева
 • Богдан Хараламбов
 • Риана Милотинова

Грамота за отлични постижения в стил неокласика

 • Борис Тафков
 • Йоанна Лашкова
 • Ралица Димитрова
 Грамота за отлични постижения в съвременен танц
 • Бетина Бонева
 • Богдан Хараламбов
 • Невена Халваджиева
Грамота за израстване по време на Академията за 2021 година
 • Лора Джанова
 • Мартин Борисов
 • Мария Маркети
Грамота за актьорско майсторство
 • Риана Милотинова
 Грамота за „Изгряваща звезда“ 

 • Мария Евгениева
 • Михаела Душкова