Програма

ПРОГРАМА

STREAM DANCE ACADEMY

WINTER DANCE CAMP WEEK INTENSIVE

 

2 януари 2018 г.

16:00-17:00 Настаняване в хотел Железник, свободно време

17:30-19:00 Среща на всички участници с преподавателите и организаторите – подробно запознаване с програмата и графика, както и с правилата и възможностите за участващите. 

19:00-20:00 Вечеря

 

3 – 6 януари 2018 г.

07:30 – 08:00 закуска в хотела

08:30 – 09:30 Класически танц – екзерсис  – Силвия Томова

09:45 – 11:15 Класически танц – репертоар – Силвия Томова

11:30-12:30 Модерен танц – екзерсис – Валери Миленков и Филип Миланов

13:00 – 14:00 обяд

14:30-16:00 Съвременен танц – репертоар – Валери Миленков и Филип Миланов

16:15 – 17:15 Неокласика – екзерсис – Ангелина Гаврилова

17:30 – 19:00 Неокласика – репертоар – Ангелина Гаврилова

19:30 – 20:30 вечеря

 

7 януари 2018 г.

07:30 – 08:00 закуска в хотел

Балетна зала:

08:30 – 09:15 – Класически танц – екзерсис – Силвия Томова

09:30 – 12:00 – Прогон на целия концерт

12:15 – 15:00 – Сцена – Генерална репетиция за финалния спектакъл (лека закуска)

16:00 –  „Зимна балетна приказка“ – финален спектакъл

 

*Организаторите си запазват правото да нанасят промени в програмата.